Nieuwsbericht omtrent verandering SGS en Inspraak

Tijdens de laatste Algemene LedenVergadering (ALV) van SGS op donderdag 5 april is er een een beslissing gemaakt die invloed zal hebben op SGS als vereniging. SGS zal zich meer gaan profileren als een faculteitsvereniging die bedoeld is voor alle studenten aan de fSW en iets anders biedt dan studieverenigingen.

Met ingang van collegejaar 2018-2019 zal SGS belangrijke veranderingen ondergaan w.b. het doel en de structuur van de vereniging, imago en commissies.

SGS zal zich focussen op de volgende zaken:

 • Duurzaamheid
 • Internationalisering
 • Facilitatie van de Inspraak
 • Samenwerking met studieverenigingen
 • Organiseren van faculteitsbrede activiteiten
 • Representatie: organisatie van ouderdag en scholierendag

De commissies die behouden blijven zijn de volgende:

 • Activiteitencommissie
 • DJ Commissie
 • Internationale Commissie
 • Scholierendagcommissie
 • Ouderdagcommissie
 • Duurzaamheidscommissie
 • Alumnicommissie
 • Uitwisselingscommissie
 • RvA & KasCo

Het bestuur zal een nieuwe vorm krijgen, met de volgende functies*:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • PR-Coördinator
 • Coördinator Facultaire Zaken (CFZ)

*Sollicitaties voor deze functies zijn open tot vrijdag 4 mei. Klik hier voor meer informatie over de verschillende functies.

Tot slot zal de studentenmedenzeggenschap, de Inspraak, onder SGS blijven vallen. De Inspraak zal nog steeds worden gecoördineerd door twee Parlementair Overleg Coördinatoren (PoCo’s). Echter vormen de PoCo’s een sub-bestuur van SGS en zijn ze niet langer onderdeel van het SGS bestuur.

Tot slot zal SGS een professionelere uitstraling krijgen, wat zich zal uiten in een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Heb je vragen over deze veranderingen van aankomend jaar? Stuur gerust een mailtje naar bestuur@sgsutrecht.nl