Annuleringsbeleid

1. Wanneer het lid zich aanmeldt voor een betaalde activiteit, dient het lid te betalen voor aanvang van de activiteit. Indien van te voren vermeld kan de betalingstermijn worden gehanteerd.

2. Wanneer een lid voor een betalende vervanger zorgt die zijn of haar plaats inneemt bij de activiteit, zijn er geen kosten verbonden aan het annuleren voor de activiteit. De kosten voor de activiteit komen in zijn geheel bij de vervanger te liggen. De vervanger geeft hier toestemming voor. Bij het zoeken naar een vervanger zal eerst, indien van toepassing, gekeken worden naar de reservelijst.

3. Bij bepaalde activiteiten wordt een aanbetaling en een betalingstermijn gehanteerd. Dit wordt duidelijk gemaakt bij de inschrijving. Wanneer de aanbetaling nog niet voldaan is op de datum dat de betalingstermijn is verstreken, vervalt de aanmelding van het lid. De aanbetaling zal niet geretourneerd worden.

4. Na inschrijving en betaling zal alleen in zwaarwegende situaties tot terugbetaling over worden gegaan. Er zal overlegd worden met het lid, de uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur van SGS.

5. Een lid kan in overleg met het bestuur van SGS tot een betalingsregeling in termijnen komen.

6. In alle overige gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van SGS.